HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Tjänster

HVB Consulting har ett brett utbud av tjänster.

Vill ni ha hjälp med kvalitestkontroll, egenkontroll, genomgång av rutiner och processer, och handlening i kvalitetsledningssystem och dess användning?

Kontakta oss så berätter vi mer om hur vi kan hjälp just er.

Handledning och utbildning av familjehem

VI kan även hjälp er med att utbilda familjehemmen. 

Utbildningen har sin grund i Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Ett hem att växa i" I utbildningen ingår även anknytningsteori, samt arbetssätt och metoder i att hantera svårigheter, hot och våld, diagnoser, samt vardagsproblem.

Handledning sker med utgångspunkt i ett anknytningsperspektiv. Handledningen syfte är att familjen ska få stöd, ventilera tankar idéer samt få förnyad kraft till att jobba vidare i uppdraget.

Kontakta oss så berättar vi mer.


Utbildning i Journalföring/Dokumentation

Mer om ADAD

Nystart av HVB verksamhet.

Kvalitetsutveckling, erfarehet från arbete med ISO cerfierade system.

Styrdokument,  rutinbeskrivningar, krishanteringsrutiner, akutpärm mm.

Dokumentation, uppbyggnad och utbildning av dessa.

Tillståndsansökan för ny verksamhet, baspaket.

Löpande administration av verksamhet och personal

Lagstiftning och författningar, tolkning och anpassning av verksamhet till lagstiftning.

Upphandlingar och ramavtalshandläggning.

Utformande av placeringsavtal och kontrakt mm.

Löpande verksamhetsstöd

Utveckling av vård och behandlingsmetoder.

Rekrytering och validering av personal.

Organisationsförändringar och organisationsutveckling.

Ta kontakt så berättar vi mer.