HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom HVB verksamhet

Tjänster

HVB Consulting har ett brett utbud av tjänster.

HVB Consulting samordnar utbildningar i intervjuverktyget ADAD, genom samarbete med utbildande konsult. Ta kontakt så berättar vi mer om och när utbildningstillfällena blir.


 

Nu erbjuder HVB Consulting, kvalitativa och kompletta familjehemsutredningar.

Utredningarna består av:

Förhandsbedömning
Intervju och besök hos familjen 
Fördjupad intervjuv
Sammanställning och bedömning

Kontakta oss så berättar vi mer


 

Handledning och utbildning av familjehem

VI kan även hjälp er med att utbilda familjehemmen. 

Utbildningen har sin grund i Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Ett hem att växa i" I utbildningen ingår även anknytningsteori, samt arbetssätt och metoder i att hantera svårigheter, hot och våld, diagnoser, samt vardagsproblem.

Handledning sker med utgångspunkt i ett anknytningsperspektiv. Handledningen syfte är att familjen ska få stöd, ventilera tankar idéer samt få förnyad kraft till att jobba vidare i uppdraget.

Kontakta oss så berättar vi mer.


 

För information avseende konsultstöd vid tillståndansökan avseende boende för ensamkommande flyktingbarn, så hittar du mer under länken Nysatart av HVB Verksamhet

Utbildning i Journalföring/Dokumentation

Mer om ADAD

Nystart av HVB verksamhet.

Kvalitetsutveckling, erfarehet från arbete med ISO cerfierade system.

Styrdokument,  rutinbeskrivningar, krishanteringsrutiner, akutpärm mm.

Dokumentation, uppbyggnad och utbildning av dessa.

Tillståndsansökan för ny verksamhet, baspaket.

Löpande administration av verksamhet och personal

Lagstiftning och författningar, tolkning och anpassning av verksamhet till lagstiftning.

Upphandlingar och ramavtalshandläggning.

Utformande av placeringsavtal och kontrakt mm.

Löpande verksamhetsstöd

Utveckling av vård och behandlingsmetoder.

Rekrytering och validering av personal.

Organisationsförändringar och organisationsutveckling.

Ta kontakt så berättar vi mer.