Tjänster

HVB Consulting har ett brett utbud av tjänster.

Vill ni ha hjälp med kvalitestkontroll, egenkontroll, genomgång av rutiner och processer, och handlening i kvalitetsledningssystem och dess användning?

Kontakta oss så berätter vi mer om hur vi kan hjälp just er.

Handledning och utbildning av familjehem

VI kan även hjälp er med att utbilda familjehemmen. 

Utbildningen har sin grund i Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Ett hem att växa i" I utbildningen ingår även anknytningsteori, samt arbetssätt och metoder i att hantera svårigheter, hot och våld, diagnoser, samt vardagsproblem.

Handledning sker med utgångspunkt i ett anknytningsperspektiv. Handledningen syfte är att familjen ska få stöd, ventilera tankar idéer samt få förnyad kraft till att jobba vidare i uppdraget.

Kontakta oss så berättar vi mer.


Utbildning i Journalföring/Dokumentation

Mer om ADAD

Nystart av HVB verksamhet.

Kvalitetsutveckling, erfarehet från arbete med ISO cerfierade system.

Styrdokument,  rutinbeskrivningar, krishanteringsrutiner, akutpärm mm.

Dokumentation, uppbyggnad och utbildning av dessa.

Tillståndsansökan för ny verksamhet, baspaket.

Löpande administration av verksamhet och personal

Lagstiftning och författningar, tolkning och anpassning av verksamhet till lagstiftning.

Upphandlingar och ramavtalshandläggning.

Utformande av placeringsavtal och kontrakt mm.

Löpande verksamhetsstöd

Utveckling av vård och behandlingsmetoder.

Rekrytering och validering av personal.

Organisationsförändringar och organisationsutveckling.

Ta kontakt så berättar vi mer.

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg