Kvalitetskontroll

Systematiskt kvalitetsarbete

Tycker du att det är svårt?

Tar det för mycket tid?

Är det rörigt och har ingen kontroll?

Vi har lösningen åt dig oavsett om du är en liten eller större verksamhet kan vi hjälpa er till enkla kreativa lösningar.

Vi har lång erfarenhet av olika verksamheter inom socialt arbete, som föreståndare och verksamhetschef, har vi en stor förståelse för ert arbete och kan på bästa sätt ge er råd och hjälp med ert kvalitetsarbete.

Ni kan lägga över så gott som hela kontrollarbetet på oss eller enbart få handledning i ert pågående kvalitetsarbete, det väljer ni själva.

Det bästa med detta är att ni får en mer objektiv kontroll, vilket ökar trovärdigheten för er verksamhet och ni ses som mer tillförlitliga som uppdragstagare.

Vi genomför kvalitetgenomgången i enlighet med kraven utifrån lagstiftningen för verksamheten och med utgångspunkt i kraven från certifierade system.

Vi hjälper er med att sätta upp eller anpassas ert ledningssystem efter de nya kraven från svensk standard SS41000:2018. Självklart så uppfyller det kraven enligt ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling SOSFS 2011:9.

Här ingår bland annat

 • Egenkontroll
 • Rutingenomgång
 • Processutveckling
 • Risk och händelseanalyser
 • Avvikelsehantering
 • Incidentrapportering
 • Bedömning och rapportering av missförhållanden (lex Sarah)
 • Kvalitativ lämplighetsbedömning före inskrivning
 • Implementering av ledningssystem 
 • Utbildning av personal
 • Ta fram underlag och rutinbeskrivningar speciellt anpassade till er verksamhet.
 • Policydokument, drogpolicy, etisk policy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, mf.
 • Medarbetarenkäter
 • Arbetsmiljöfrågor i ledningssystemet
 • Analyser och rapporter
 • Sammanställning och framtagning av kvalitetsberättelse.
 • Kvalitetssäkra behandlingsinsatser och mäta resultat.

Allt detta lägger upp i en digitaliserad och enkel plattform där du kan följa och komma åt ditt kvalitetsarbete överallt, via dator, surfplatta eller smarttelefon. 

Nedan ser ni en skärmdump från vårt system där vi lägger in ditt system och anpassar det efter dina önskemål.

 

 

 

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg