HVB Consulting

HVB Consulting är ett kunskapsföretag inom socialt arbete, med spetskompetens inom verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, metodutveckling för HVB-hem sociala verksaheter.


Välkommen till oss och vår hemsida!

Vi är till för er som behöver utveckla och förbättra er verksamhet, eller helt enkelt tänker starta en ny.

Det kommer ständigt nya saker som behöver förändras och utvecklas, det är just här vi kan komma in och avlasta er så att ni kan jobba med det ni är bäst på, människor. 

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom den privata HVB branschen allt från färdiga koncept till anpassade lösningar samt handledning i utvecklingsprocessen och rekryteringsuppdrag inom er verksamheten.
Utvecklingen innebär en ständig klättring uppåt och att ta nya steg för att nå nya möjligheter, tveka inte att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig.

Har ni frågor eller önskar mer information:

Kontakta Magnus Ohlson

Mobil 070-583 70 42

Mail: magnus@hvbconsulting.se


Ni når oss säkrast måndag - torsdag 8-16, fredag 8-12.

Får ni inte tag i oss på telefon så kan ni skicka SMS eller Mail, så kontaktar vi er så snart vi kan.

 

Nu har vi möjlighet att erbjuda er ett användarvänligt digitaliserat ledningssystem!

Plattformen vi använder är enkel, överskådlig och lättanvänt. Vi hjälper er att lägga upp ert system tillsammans med er utifån era behov.

Vi erbjuder anpassade lösningar med utgångpunkt i lag och myndighetskrav.

Systemet är lättarbetat och visar tydligt hur ert aktiva kvalitetsarbete fortlöper.

Systemet är webbaserat och kan lätt nås från flera olika plattformar.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur just ni kan få ett enkelt och kostnadseffektivt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ni kan även få tillgång till en demo. Läs mer på fiken Kvalitetskontroll

 

Vi hjälper er att nå målen i uppdraget.

Kvalificerad metodutveckling

Med verktyget "Nästa Steg" lyckas du med din klient, arbetsgrupp eller dina medarbetare att nå nya mål och klara av nya utmaningar utan att tappa fokus.

Vi ger dig verktyget och kunskapen, du bestämmer målet.

Kontakta oss så berättar vi mer: 


Vi kan hjälpa er med

  • Söka tillstånd hos IVO (de flesta tillståndsslagen)
  • Handledning i uppstart av HVB-Hem
  • Underlag för ledningssystem (se sidan kvalitetskontroll för mer info)
  • Granskning och genmgång inför tillsyn från IVO
  • Utveckla ert arbete (Processer, arbetssätt, förhållningssätt, utvärdering mm.)
  • Behandlingsutveckling genomintroducera tydligt målfokuserat arbetssätt (Nästa Steg)
  • Utbildning i dokumentation.
  • Handledning av föreståndare, personal mm.
  • Riskanalyser, händelseanalyser, uppföljning och utvärdering.

Kontakta oss och berätta för oss vad just du behöver hjälp med.


Extern kvalitetskontroll 

Vi kan idag erbjuda extern kvalitetskontroll av er verksamhet. Det innebär att vi genomför en genomlysning av verksamhetens kvalitet så att ni uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning samt nya HVB Standarden.

Vi kan idag erbjudan löpande abonemang, där vi kommer in i er verksamhet som extern kvalitetscontrolier och genomför löpande granskning av er kvalitet. 

Vill ni veta mer om hur vi bäst kan hjälpa er, så tveka inte ta kontakt. 

Mer information hittar ni under fliken Kvalitetskontroll

Ring eller maila mig, Magnus Ohlson
070-583 70 42
magnus@hvbconsulting.se


Nästa Steg

Nästa Steg är en vidareutveckling på ett mål och klientfokuserat behandlingsverktyg. Bygger på enkelhet, delaktighet och tydliga mål i samverkan med klienten. Ger underlag för genomförandeplaner, uppföljning och rapporter. 

Klient berättar om Nästa Steg vid tillsynen 
"Upplever du att du får någon behandling? Ja, de har samtal med mig om hur det går, där jag får berätta om hur det funkar för mig, och de lyssnar på mig, nästa Steg tror jag att det heter."

Citatet är inte ordagrant utan refererat.

Läs mer om Nästa Steg

Har ni haft tillsynsbesök från IVO

Har IVO haft synpunkter vid tillsyn av er verksamhet som ni behöver åtgärda akut. Kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lösningar, allt ifrån rutiner, dokumentation,  till utbildning och löpande verksamhetsutveckling mm. /Magnus

Vi har i dagsläget inte möjlighet till att leverera några nyhetsbrev utan återkom ofta till vår hemsida för att läsa om nyheter.