HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom HVB verksamhet

HVB Consulting

HVB Consulting är ett kunskapsföretag inom HVB  (Hem för vård eller boende) verksamheten.

 /utv.jpgVi är till för er som behöver utveckla och förbättra er verksamhet, eller helt enkelt tänker starta en ny.

Det kommer ständigt nya saker som behöver förändras och utvecklas, det är just här vi kan komma in och avlasta er så att ni kan jobba med det ni är bäst på, människor. 

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom den privata HVB branschen allt från färdiga koncept till anpassade lösningar samt handledning i utvecklingsprocessen och rekryteringsuppdrag inom er HVB verksamheten.

Utvecklingen innebär en ständig klättring uppåt och att ta nya steg för att nå nya möjligheter, tveka inte att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig.

Har ni frågor eller önskar mer information: kontakta Magnus Ohlson magnus@hvbconsulting.se Mobil 070-583 70 42

Telefontid måndag - torsdag 8-16, fredag 8-12.

Får ni inte tag i oss på telefon så kan ni skicka SMS eller Mail, så kontaktar vi er så snart vi kan.


Åter från sommar och semester.


Inom kort kommer vi lägga upp en uppdaterad version av vår modell Nästa Steg, under tiden kan ni fortfarande läsa om det på sidan.
Under hösten kommer ytterligare ett HVB hem börja jobba med Nästa Steg för att förbättra behandlingsinsatserna med ökad klientdelaktighet och tydligt målinriktat behandlingsarbete och samtidigt bättre kunna mäta resultatet.
Nästa Steg arbetar mycket med att få återkoppling från klienten i behandlingen samtidigt att skapa en hög motivering i behandlingen genom att klienten blir direkt delaktig i den egna förändringsprocessen. Näst Steg fungerar för alla åldrar och alla former av behandling.

Vill ni veta mer så är det bar att kontakta oss.

Söker ni HVB-Hem med eller utan tillstånd?

Vi har aktuella objekt i förljande områden Värnamo kommun, Eslövs kommun, Hultsfreds kommun

Vid intresse kontakta HVB Consulting 070-583 70 42


Nya författningar för HVB och Stödboende

Ni kan ladda ner dem i vänsterspaleten via länken nedan.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/fokuspasakerhetinyahvb-forfattning

IVO Informerar

IVO har inte bestämt hur myndigheten ska se på stora barngrupper på HVB. Det gäller verksamheter där många barn ska bo tillsammans och dela gemensamhetsutrymmen och kök.

Avdelningen för tillståndsprövning har därför lyft ett sådant ärende till IVO:s myndighetsledning som ska fatta ett vägledande beslut. Innan det ärendet är färdigt kan vi inte ta ställning i andra ärenden som handlar om barngrupper som vi bedömer är stora.  

Nu kan vi även hjälpa er med tillstånd avseende stödboende för personer från 16-20 år

Läs mer på IVO`s hemsida.

Försäkra din hvb verksamhet
Svenska vård kan idag vägleda er avseende försäkringar mm
www.svenskavard.se
http://www.svenskavard.se/documents/SvenskaVardForsakringar.pdf

 

Behöver du hjälp med försäkringar av dit boende?

Kolla med Adekvatförsäkring

 

Läs mer under fliken rådgivning 

2014-12-26
HVB Consulting kan idag erbjuda komplett paket avseende uppstart och utveckling av HVB hem.

Här ingår stöd och hjälp med ansökan, information om hur boendet bör vara utformat, och vilka regler som gäller. Avseende utformning av brandskyddet samverkar HVB Consulting med auktoriserat brandskyddsbolag.


Vi har även glädjen att kunna erbjuda på plats handledning av uppstart och igångsättande av HVB hem och organisationer.

HVB Consulting har idag möjlighet att bistå med ett team som kan gå in i verksamheter och hjälpa till med utveckling igångsättandet av positiva arbetsprocesser. Kan även erbjuda hjälp och stöd avseende konflikt drabbade personalgrupper i form praktisk vägledning och handledning i vardagen till både personal och chefer.

Vi kan idag erbjuda flexibla lösningar som är anpassade efter just dina behov.

Kontakta HVB Consulting för mer information.

2014-12-02
HVB Consulting lanserar sin nya logga.
 

2014-11-26
Nu kan vi erbjuda utbildning inom anknytningsteori mm.
Läs mer under fliken utbildning

2014-11-26
Snart träder de nya föreskrifterna i kraft gällande dokumentation
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2014:5

2014-05-21

Nya lagförslag på gång gällande benämning av hvb-hem och tillståndsplikt för flera verksamheter och inriktningar inom socialt arbete. Du kan läsa mer i statens offentliga utredning SOU 2014:3

Nästa Steg

Nästa Steg är en vidareutveckling på ett mål och klientfokuserat behandlingsverktyg. Bygger på enkelhet, delaktighet och tydliga mål i samverkan med klienten. Ger underlag för genomförandeplaner, uppföljning och rapporter. 

Klient berättar om Nästa Steg vid tillsynen 

"Upplever du att du får någon behandling? Ja, de har samtal med mig om hur det går, där jag får berätta om hur det funkar för mig, och de lyssnar på mig, nästa Steg tror jag att det heter."

Citatet är inte ordagrant utan refererat från tillsynspersonen.

Läs mer om Nästa Steg

 

Har ni haft tillsynsbesök från Socialstyrelsen.

Har socialstyrelsen haft synpunkter vid tillsyn av er verksamhet som ni behöver åtgärda akut. Kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lösningar, allt ifrån rutiner, dokumentation,  till utbildning och löpande verksamhetsutveckling mm. /Magnus

Vi har i dagsläget inte möjlighet till att leverera några nyhetsbrev utan återkom ofta till vår hemsida för att läsa om nyheter.

HVB Consulting har glädjen att meddela att flera av de verksamheter som vi har samarbetat med har under den senaste tiden fått godkända tillstånd.

Flyktingboende Arboga
Flyktingboende Svalöv
LSS boende Trollhättan
Korttidsboende LSS Göteborg
HVB-Hem Luleå
HVB-Hem Trelleborg
HVB-Hem Älmhult
Flyktingboend Stockholm

Ytterligare boenden har fått tillstånd

Flyktingboende Ekolsund
Flyktingboende Trångsund

HVB-Hem i Halland
Boende ensamkommande Göteborg
Boende ensamkommande Enköping

Boende ensamkommande. Malmö

Öppenvård Uppsala

Nytt tillstånd klart för 
Boende ensamkommande i Örebro
Boende ensamkommande i Varberg

Boende för ensamkommande Norrtälje