HVB Consulting

HVB Consulting är ett kunskapsföretag inom socialt arbete, med spetskompetens inom verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, metodutveckling för HVB-hem mm.


Välkommen till oss och vår hemsida!

Vi är till för er som behöver utveckla och förbättra er verksamhet, eller helt enkelt tänker starta en ny.

Det kommer ständigt nya saker som behöver förändras och utvecklas, det är just här vi kan komma in och avlasta er så att ni kan jobba med det ni är bäst på, människor. 

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom den privata HVB branschen allt från färdiga koncept till anpassade lösningar samt handledning i utvecklingsprocessen och rekryteringsuppdrag inom er verksamheten.
Utvecklingen innebär en ständig klättring uppåt och att ta nya steg för att nå nya möjligheter, tveka inte att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig.

Har ni frågor eller önskar mer information:

Kontakta Magnus Ohlson

Mobil 070-583 70 42

Mail: magnus@hvbconsulting.se


Ni når oss säkrast måndag - torsdag 8-16, fredag 8-12.

Får ni inte tag i oss på telefon så kan ni skicka SMS eller Mail, så kontaktar vi er så snart vi kan.

Nu har vi möjlighet att erbjuda er ett digitaliseratledningssystem!

Plattformen vi använder är enkel, överskådlig och lättanvänt där vi hjälpe

r er att lägga upp ert system. Vi erbjuder anpassade lösningar med utgångpunkt i lag och myndighetskrav. Systemet är lättarbetat och visar tydligt hur ert aktiva kvalitetsarbete fortlöper. Systemet är webbaserat och kan lätt nås från flera olika plattformar.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur just ni kan få ett enkelt och kostnadseffektivt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ni kan även få tillgång till en demo.

Vi hjälper er att nå målen i uppdraget.

Kvalificerad metodutveckling

Med verktyget "Nästa Steg" lyckas du med din klient, arbetsgrupp eller dina medarbetare att nå nya mål och klara av nya utmaningar utan att tappa fokus.

Vi ger dig verktyget och kunskapen, du bestämmer målet.

Kontakta oss så berättar vi mer: 


Vi kan hjälpa er med

  • Söka tillstånd hos IVO (de flesta tillståndsslagen)
  • Handledning i uppstart av HVB-Hem
  • Underlag för ledningssystem (se sidan kvalitetskontroll för mer info)
  • Granskning och genmgång inför tillsyn från IVO
  • Utveckla ert arbete (Processer, arbetssätt, förhållningssätt, utvärdering mm.)
  • Behandlingsutveckling genomintroducera tydligt målfokuserat arbetssätt (Nästa Steg)
  • Utbildning i dokumentation.
  • Handledning av föreståndare, personal mm.
  • Riskanalyser, händelseanalyser, uppföljning och utvärdering.

Kontakta oss och berätta för oss vad just du behöver hjälp med.


Extern kvalitetskontroll 

Nu inrättar vi en ny tjänst.

Vi kan idag erbjuda extern kvalitetskontroll av er verksamhet. Det innebär att vi genomför en genomlysning av verksamhetens kvalitet så att ni uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning

Vi kan idag erbjudan löpande abonemang, där vi kommer in i er verksamhet som extern kvalitetscontrolier och genomför löpande granskning av er kvalitet. 

Vill ni veta mer om hur vi bäst kan hjälpa er, så tveka inte ta kontakt. 

Mer informationhittar ni under fliken Kvalitetskontroll

Ring eller maila mig, Magnus Ohlson
070-583 70 42
magnus@hvbconsulting.se


Nästa Steg

Nästa Steg är en vidareutveckling på ett mål och klientfokuserat behandlingsverktyg. Bygger på enkelhet, delaktighet och tydliga mål i samverkan med klienten. Ger underlag för genomförandeplaner, uppföljning och rapporter. 

Klient berättar om Nästa Steg vid tillsynen 

"Upplever du att du får någon behandling? Ja, de har samtal med mig om hur det går, där jag får berätta om hur det funkar för mig, och de lyssnar på mig, nästa Steg tror jag att det heter."

Citatet är inte ordagrant utan refererat från tillsynspersonen.

Läs mer om Nästa Steg

Har ni haft tillsynsbesök från IVO

Har IVO haft synpunkter vid tillsyn av er verksamhet som ni behöver åtgärda akut. Kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lösningar, allt ifrån rutiner, dokumentation,  till utbildning och löpande verksamhetsutveckling mm. /Magnus

Vi har i dagsläget inte möjlighet till att leverera några nyhetsbrev utan återkom ofta till vår hemsida för att läsa om nyheter.

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2020-06-02
Vi kan hjälpa er med upphandlingar 
Just ny finns det flera upphandlingar inom socialt arbete ute för anbud.

 

2019-10-22
I väntan på en ny uppdaterad hemsida kommer befintlig sida att redigeras och gammalt material kommer tas bort, och lite nyttt kommer att komma in

 

2019-08-22
Ny Hemsida på gång
mer info kommer inom kort

2018-11-14
Snart nytt år me nya utmaingar.
Nya tillståndslag och nya lagar träder i kraft vid nyår.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom processerna.

2018-05-28
Kvalitetsgranska er verksamhet genom extern kontroll.
Kontakta HVB Consulting så hjäper vi er med kvalitetskontrollen av er verksamhet, så ni kan känna er lugna när IVO kommer på besök.

2018-04-19

Tycker ni att RISK-analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven och fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.

2018-04-12
Ny krav gällande finnansiering av personlig assistans, och vinstbegränsningar, se länken till proppen. Klicka här

2018-04-12
Tuffare krav vid tillstånsansökan införs 1 jan 2019. Det kommer att taasut avgift för ansökan,  tillstånd för hemtjänst, mer omfattande vandelprövaning och kompetenskrav på alla i ansvarställning i bolaget. Läs mer i proppen, se länken. Klicka här

2018-04-09
Nyhetsidan är uppdaterad

2018-04-03
Nyhet
Nu kan ni få hjälp av oss extern kvalitetskontoll.  Kontakta oss så berättar vi mer.

2018-01-19
Förslag om ökade tillståndskarv. Klicka på länken för mer info

2017-09-01
Nu kan vi hjälpa er med utsluss och träningsboende. Har ni plats vid ert boende så har vi olika lösningar på boendemoduler till er hjälp. Vi kan hjälpa er med hela processen boende och tillstånd mm. Vill ni veta mer om planlösningar och priser, kontakta oss.

2017-06-12
HVB Consulting gratulerar Östagården till sitt nya tillstånd.
http://ostagarden.se/


2017-06-12
HVB Consulting har i dagsläget uppdrag och gott sammarbete med 
Rosenhills Tonnårshem, Indomi boende, behnadling och utredning och JeWe, neuropsykologi och utredningar mm.

Besök deras hemsidor
www.jewe.se
www.indomi.se
http://indomi.se/hvb-boende/rosenhill/


2017-01-02 
Under året kommer det att bli tillståndpliktigt att bedriva konsulentstödd familjehmsverksamhet.
Lagändringen föreslås träda i kraft under april 2017.


2016-08-24
Träningslägenhet, utslusslägenhet eller liknande klasssas som stödboend,
som kräver tillstånd för gruppen 16 till och med 20 år.
läs mer på IVO`s hemsida.

2015-10-19
Ny medarbetare Lindha Ohlson.
Beteendevetare med inriktning mot Hälso- och sjukvården, hemtjänst, LSS, analyser och probleminventeringar i verksamheter mm Hon nås på telefon 070-583 70 44

2015-09-12
HVB Consulting samverkar sedan en tid tillbaka med Proprium.se
besök gärna deras hemsida.

2015-04-23
HVB Consulting önskar Älgeredskollektivet lycka till med sitt nya tillstånd

2015-02-12
intressant utredning släppt av regeringen
Ägarprövningsutredningen

2014-11-16
Tack till Överkalix Kommun för en trevligt utbildningsdag i dokumentation.

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Länkar

Vägen Till AB

Frizonsgruppen

Crewford Care AB

Socialstyrelsen

Sociala nätet

Socialvetenskap

Psykologiguiden

logo1.jpg