HVB Consulting

HVB Consulting är ett kunskapsföretag inom socialt arbete, med spetskompetens inom verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, metodutveckling för HVB-hem och sociala verksaheter.


Välkommen till oss och vår hemsida!

HVB Consulting hjälper er som behöver utveckla och förbättra er verksamhet, eller helt enkelt tänker starta en ny.

Vi erbjuder er även stöd och hjälp med utveckling och kvalitetssäkring av er sociala verksamhet.

HVB Consulting har ett brett utbud av tjänster inom socialt arbete allt från färdiga koncept till anpassade lösningar. Några exempel är, Uppstart av ny verksamhet, utveckling av befintlig verksamhet, ansökan av olika tillstånd, handledning och utbildning, kvalitetsarbete och utveckling mm.

Har ni frågor eller önskar mer information:

Kontakta Magnus Ohlson

Mobil 070-583 70 42

Mail: magnus@hvbconsulting.se


Ni når oss säkrast måndag - torsdag 8-16, fredag 8-12.

Får ni inte tag i oss på telefon så kan ni skicka SMS eller Mail, så kontaktar vi er så snart vi kan.

 

Tycker du kvalitetsarbete och kvalitetsdokuemntation är utamande?

Tveka inte att kontata oss så får du rätt hjälp!

Plattformen vi använder är enkel, överskådlig och lättanvänd. Vi hjälper er att lägga upp ert system, tillsammans med er anpassar vi det utifån era krav och behov.

Vi erbjuder anpassade lösningar med utgångpunkt i lag och myndighetskrav.

Systemet är lättarbetat och visar tydligt hur ert aktiva kvalitetsarbete fortlöper.

Systemet är webbaserat och kan lätt nås från flera olika plattformar.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur just ni kan få ett enkelt och kostnadseffektivt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ni kan även få tillgång till en demo. Läs mer på fiken Kvalitetskontroll

 

Vi hjälper er att nå målen i uppdraget.

Kvalificerad metodutveckling

Med verktyget "Nästa Steg" lyckas du med din klient, arbetsgrupp eller dina medarbetare att nå nya mål och klara av nya utmaningar utan att tappa fokus.

Vi ger dig verktyget och kunskapen, du bestämmer målet.

Kontakta oss så berättar vi mer: 


Vi kan hjälpa er med

  • Söka tillstånd hos IVO (de flesta tillståndsslagen)
  • Handledning i uppstart av HVB-Hem
  • Underlag för ledningssystem (se sidan kvalitetskontroll för mer info)
  • Granskning och genmgång inför tillsyn från IVO
  • Utveckla ert arbete (Processer, arbetssätt, förhållningssätt, utvärdering mm.)
  • Behandlingsutveckling genomintroducera tydligt målfokuserat arbetssätt (Nästa Steg)
  • Utbildning i dokumentation.
  • Handledning av föreståndare, personal mm.
  • Riskanalyser, händelseanalyser, uppföljning och utvärdering.

Kontakta oss och berätta för oss vad just du behöver hjälp med.


Extern kvalitetskontroll 

Vi kan idag erbjuda extern kvalitetskontroll av er verksamhet. Det innebär att vi genomför en genomlysning av verksamhetens kvalitet så att ni uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning samt nya HVB Standarden.

Vi kan idag erbjudan löpande abonemang, där vi kommer in i er verksamhet som extern kvalitetscontrolier och genomför löpande granskning av er kvalitet. 

Vill ni veta mer om hur vi bäst kan hjälpa er, så tveka inte ta kontakt. 

Mer information hittar ni under fliken Kvalitetskontroll

Ring eller maila mig, Magnus Ohlson
070-583 70 42
magnus@hvbconsulting.se


Nästa Steg

Nästa Steg är en vidareutveckling på ett mål och klientfokuserat behandlingsverktyg. Bygger på enkelhet, delaktighet och tydliga mål i samverkan med klienten. Ger underlag för genomförandeplaner, uppföljning och rapporter. 

Klient berättar om Nästa Steg vid tillsynen 
"Upplever du att du får någon behandling? Ja, de har samtal med mig om hur det går, där jag får berätta om hur det funkar för mig, och de lyssnar på mig, nästa Steg tror jag att det heter."

Citatet är inte ordagrant utan refererat.

Läs mer om Nästa Steg

Har ni haft tillsynsbesök från IVO

Har IVO haft synpunkter vid tillsyn av er verksamhet som ni behöver åtgärda akut. Kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lösningar, allt ifrån rutiner, dokumentation,  till utbildning och löpande verksamhetsutveckling mm. /Magnus

Vi har i dagsläget inte möjlighet till att leverera några nyhetsbrev utan återkom ofta till vår hemsida för att läsa om nyheter.

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg