Blandat

Hit flyttas information som tidigare fans på första sida


Söker ni HVB-Hem med eller utan tillstånd?

Vi har aktuella objekt i förljande områden Värnamo kommun, Eslövs kommun, Hultsfreds kommun

Vid intresse kontakta HVB Consulting 070-583 70 42


Nya författningar för HVB och Stödboende

Ni kan ladda ner dem i vänsterspaleten via länken nedan.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/fokuspasakerhetinyahvb-forfattning

IVO Informerar

IVO har inte bestämt hur myndigheten ska se på stora barngrupper på HVB. Det gäller verksamheter där många barn ska bo tillsammans och dela gemensamhetsutrymmen och kök.

Avdelningen för tillståndsprövning har därför lyft ett sådant ärende till IVO:s myndighetsledning som ska fatta ett vägledande beslut. Innan det ärendet är färdigt kan vi inte ta ställning i andra ärenden som handlar om barngrupper som vi bedömer är stora.  

Nu kan vi även hjälpa er med tillstånd avseende stödboende för personer från 16-20 år

Läs mer på IVO`s hemsida.

Försäkra din hvb verksamhet
Svenska vård kan idag vägleda er avseende försäkringar mm
www.svenskavard.se
http://www.svenskavard.se/documents/SvenskaVardForsakringar.pdf

 

Behöver du hjälp med försäkringar av dit boende?

Kolla med Adekvatförsäkring

 

Läs mer under fliken rådgivning 

2014-12-26
HVB Consulting kan idag erbjuda komplett paket avseende uppstart och utveckling av HVB hem.

Här ingår stöd och hjälp med ansökan, information om hur boendet bör vara utformat, och vilka regler som gäller. Avseende utformning av brandskyddet samverkar HVB Consulting med auktoriserat brandskyddsbolag.


Vi har även glädjen att kunna erbjuda på plats handledning av uppstart och igångsättande av HVB hem och organisationer.

HVB Consulting har idag möjlighet att bistå med ett team som kan gå in i verksamheter och hjälpa till med utveckling igångsättandet av positiva arbetsprocesser. Kan även erbjuda hjälp och stöd avseende konflikt drabbade personalgrupper i form praktisk vägledning och handledning i vardagen till både personal och chefer.

Vi kan idag erbjuda flexibla lösningar som är anpassade efter just dina behov.

Kontakta HVB Consulting för mer information.

2014-12-02
HVB Consulting lanserar sin nya logga.
 

2014-11-26
Nu kan vi erbjuda utbildning inom anknytningsteori mm.
Läs mer under fliken utbildning

2014-11-26
Snart träder de nya föreskrifterna i kraft gällande dokumentation
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2014:5

2014-05-21

Nya lagförslag på gång gällande benämning av hvb-hem och tillståndsplikt för flera verksamheter och inriktningar inom socialt arbete. Du kan läsa mer i statens offentliga utredning SOU 2014:3

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg