Blandat

Hit flyttas information som tidigare fans på första sida


Söker ni HVB-Hem med eller utan tillstånd?

Vi har aktuella objekt i förljande områden Värnamo kommun, Eslövs kommun, Hultsfreds kommun

Vid intresse kontakta HVB Consulting 070-583 70 42


Nya författningar för HVB och Stödboende

Ni kan ladda ner dem i vänsterspaleten via länken nedan.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/fokuspasakerhetinyahvb-forfattning

IVO Informerar

IVO har inte bestämt hur myndigheten ska se på stora barngrupper på HVB. Det gäller verksamheter där många barn ska bo tillsammans och dela gemensamhetsutrymmen och kök.

Avdelningen för tillståndsprövning har därför lyft ett sådant ärende till IVO:s myndighetsledning som ska fatta ett vägledande beslut. Innan det ärendet är färdigt kan vi inte ta ställning i andra ärenden som handlar om barngrupper som vi bedömer är stora.  

Nu kan vi även hjälpa er med tillstånd avseende stödboende för personer från 16-20 år

Läs mer på IVO`s hemsida.

Försäkra din hvb verksamhet
Svenska vård kan idag vägleda er avseende försäkringar mm
www.svenskavard.se
http://www.svenskavard.se/documents/SvenskaVardForsakringar.pdf

 

Behöver du hjälp med försäkringar av dit boende?

Kolla med Adekvatförsäkring

 

Läs mer under fliken rådgivning 

2014-12-26
HVB Consulting kan idag erbjuda komplett paket avseende uppstart och utveckling av HVB hem.

Här ingår stöd och hjälp med ansökan, information om hur boendet bör vara utformat, och vilka regler som gäller. Avseende utformning av brandskyddet samverkar HVB Consulting med auktoriserat brandskyddsbolag.


Vi har även glädjen att kunna erbjuda på plats handledning av uppstart och igångsättande av HVB hem och organisationer.

HVB Consulting har idag möjlighet att bistå med ett team som kan gå in i verksamheter och hjälpa till med utveckling igångsättandet av positiva arbetsprocesser. Kan även erbjuda hjälp och stöd avseende konflikt drabbade personalgrupper i form praktisk vägledning och handledning i vardagen till både personal och chefer.

Vi kan idag erbjuda flexibla lösningar som är anpassade efter just dina behov.

Kontakta HVB Consulting för mer information.

2014-12-02
HVB Consulting lanserar sin nya logga.
 

2014-11-26
Nu kan vi erbjuda utbildning inom anknytningsteori mm.
Läs mer under fliken utbildning

2014-11-26
Snart träder de nya föreskrifterna i kraft gällande dokumentation
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2014:5

2014-05-21

Nya lagförslag på gång gällande benämning av hvb-hem och tillståndsplikt för flera verksamheter och inriktningar inom socialt arbete. Du kan läsa mer i statens offentliga utredning SOU 2014:3

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2020-06-02
Vi kan hjälpa er med upphandlingar 
Just ny finns det flera upphandlingar inom socialt arbete ute för anbud.

 

2019-10-22
I väntan på en ny uppdaterad hemsida kommer befintlig sida att redigeras och gammalt material kommer tas bort, och lite nyttt kommer att komma in

 

2019-08-22
Ny Hemsida på gång
mer info kommer inom kort

2018-11-14
Snart nytt år me nya utmaingar.
Nya tillståndslag och nya lagar träder i kraft vid nyår.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom processerna.

2018-05-28
Kvalitetsgranska er verksamhet genom extern kontroll.
Kontakta HVB Consulting så hjäper vi er med kvalitetskontrollen av er verksamhet, så ni kan känna er lugna när IVO kommer på besök.

2018-04-19

Tycker ni att RISK-analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven och fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.

2018-04-12
Ny krav gällande finnansiering av personlig assistans, och vinstbegränsningar, se länken till proppen. Klicka här

2018-04-12
Tuffare krav vid tillstånsansökan införs 1 jan 2019. Det kommer att taasut avgift för ansökan,  tillstånd för hemtjänst, mer omfattande vandelprövaning och kompetenskrav på alla i ansvarställning i bolaget. Läs mer i proppen, se länken. Klicka här

2018-04-09
Nyhetsidan är uppdaterad

2018-04-03
Nyhet
Nu kan ni få hjälp av oss extern kvalitetskontoll.  Kontakta oss så berättar vi mer.

2018-01-19
Förslag om ökade tillståndskarv. Klicka på länken för mer info

2017-09-01
Nu kan vi hjälpa er med utsluss och träningsboende. Har ni plats vid ert boende så har vi olika lösningar på boendemoduler till er hjälp. Vi kan hjälpa er med hela processen boende och tillstånd mm. Vill ni veta mer om planlösningar och priser, kontakta oss.

2017-06-12
HVB Consulting gratulerar Östagården till sitt nya tillstånd.
http://ostagarden.se/


2017-06-12
HVB Consulting har i dagsläget uppdrag och gott sammarbete med 
Rosenhills Tonnårshem, Indomi boende, behnadling och utredning och JeWe, neuropsykologi och utredningar mm.

Besök deras hemsidor
www.jewe.se
www.indomi.se
http://indomi.se/hvb-boende/rosenhill/


2017-01-02 
Under året kommer det att bli tillståndpliktigt att bedriva konsulentstödd familjehmsverksamhet.
Lagändringen föreslås träda i kraft under april 2017.


2016-08-24
Träningslägenhet, utslusslägenhet eller liknande klasssas som stödboend,
som kräver tillstånd för gruppen 16 till och med 20 år.
läs mer på IVO`s hemsida.

2015-10-19
Ny medarbetare Lindha Ohlson.
Beteendevetare med inriktning mot Hälso- och sjukvården, hemtjänst, LSS, analyser och probleminventeringar i verksamheter mm Hon nås på telefon 070-583 70 44

2015-09-12
HVB Consulting samverkar sedan en tid tillbaka med Proprium.se
besök gärna deras hemsida.

2015-04-23
HVB Consulting önskar Älgeredskollektivet lycka till med sitt nya tillstånd

2015-02-12
intressant utredning släppt av regeringen
Ägarprövningsutredningen

2014-11-16
Tack till Överkalix Kommun för en trevligt utbildningsdag i dokumentation.

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Länkar

Vägen Till AB

Frizonsgruppen

Crewford Care AB

Socialstyrelsen

Sociala nätet

Socialvetenskap

Psykologiguiden

logo1.jpg