Om HVB consulting

HVB Consulting är ett kunskaps och utvecklings företag med inriktning på att öka kvalitet, säkerhet och trygghet för dem som arbetar med HVB verksamhet inom olika områden. HVB Consulting har flera olika samverkans partners för att kunna bli så heltäckande som möjligt för dig som vill utvecklas och växa inom din verksamhet.

Vi samverkar bl.a. med psykologer, psykiatriker, olika behandlingsverksamheter, utbildningsenheter och andra professioner inom verksamhetsområdet, allt för att kunna ge er så starkt stöd som möjligt.

Vår ambition är att med hög kvalitet och utifrån kundens önskemål leverera en tjänster till en anpassad ekonomisk nivå. Det är av största vikt för oss att ni blir nöjd och att ni uppnår det som vi har avtalat.

Magnus Ohlson driver och äger HVB Consulting                                                               /14e449e1.jpg

Magnus har lång erfarenhet av arbete inom den privata sektorn med behandlingsverksamhet av både barn och vuxna. Han har bl.a. jobbat med behandling av alkohol- och narkotikamissbruk, psykosocial problematik neuropsykiatriska funktionshinder skolproblematik, verksamhetsledning, som föreståndare med verksamhetschefs ansvar, utvecklat utredningsteam och modeller, har genomfört konsult uppdrag med utveckling och start av ny HVB verksamhet.

Magnus har tidigare bland annat varit verksamhetschef/föreståndare för ett skol och behandlingshem för barn mellan 10-18 år med blandad problematik. Verksamheten har 25 platser och ca ett 30 tal anställda.  Magnus har även arbetat som föreståndare på Barrebacken som är en enhet under Behandlingshemmet Källtorp AB. Magnus har även ingått verksamhetens utredningsteam som genomförde kompletta utredningar, neuropsykiatrisk, psykologisk, pedagogisk, och social utredning.

Magnus har en bred erfarenhet inom socialt arbete och utveckling av löpande HVB verksamhet.

Han är utbildad socionom med inriktning, ledarskap och organisation.

Referenser

Diö Behandlingshem 

Svea boende

Behandlingshemmet Vägen Till

Norrbehandlig AB

Stafsinge-HVB

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2020-06-02
Vi kan hjälpa er med upphandlingar 
Just ny finns det flera upphandlingar inom socialt arbete ute för anbud.

 

2019-10-22
I väntan på en ny uppdaterad hemsida kommer befintlig sida att redigeras och gammalt material kommer tas bort, och lite nyttt kommer att komma in

 

2019-08-22
Ny Hemsida på gång
mer info kommer inom kort

2018-11-14
Snart nytt år me nya utmaingar.
Nya tillståndslag och nya lagar träder i kraft vid nyår.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom processerna.

2018-05-28
Kvalitetsgranska er verksamhet genom extern kontroll.
Kontakta HVB Consulting så hjäper vi er med kvalitetskontrollen av er verksamhet, så ni kan känna er lugna när IVO kommer på besök.

2018-04-19

Tycker ni att RISK-analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven och fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.

2018-04-12
Ny krav gällande finnansiering av personlig assistans, och vinstbegränsningar, se länken till proppen. Klicka här

2018-04-12
Tuffare krav vid tillstånsansökan införs 1 jan 2019. Det kommer att taasut avgift för ansökan,  tillstånd för hemtjänst, mer omfattande vandelprövaning och kompetenskrav på alla i ansvarställning i bolaget. Läs mer i proppen, se länken. Klicka här

2018-04-09
Nyhetsidan är uppdaterad

2018-04-03
Nyhet
Nu kan ni få hjälp av oss extern kvalitetskontoll.  Kontakta oss så berättar vi mer.

2018-01-19
Förslag om ökade tillståndskarv. Klicka på länken för mer info

2017-09-01
Nu kan vi hjälpa er med utsluss och träningsboende. Har ni plats vid ert boende så har vi olika lösningar på boendemoduler till er hjälp. Vi kan hjälpa er med hela processen boende och tillstånd mm. Vill ni veta mer om planlösningar och priser, kontakta oss.

2017-06-12
HVB Consulting gratulerar Östagården till sitt nya tillstånd.
http://ostagarden.se/


2017-06-12
HVB Consulting har i dagsläget uppdrag och gott sammarbete med 
Rosenhills Tonnårshem, Indomi boende, behnadling och utredning och JeWe, neuropsykologi och utredningar mm.

Besök deras hemsidor
www.jewe.se
www.indomi.se
http://indomi.se/hvb-boende/rosenhill/


2017-01-02 
Under året kommer det att bli tillståndpliktigt att bedriva konsulentstödd familjehmsverksamhet.
Lagändringen föreslås träda i kraft under april 2017.


2016-08-24
Träningslägenhet, utslusslägenhet eller liknande klasssas som stödboend,
som kräver tillstånd för gruppen 16 till och med 20 år.
läs mer på IVO`s hemsida.

2015-10-19
Ny medarbetare Lindha Ohlson.
Beteendevetare med inriktning mot Hälso- och sjukvården, hemtjänst, LSS, analyser och probleminventeringar i verksamheter mm Hon nås på telefon 070-583 70 44

2015-09-12
HVB Consulting samverkar sedan en tid tillbaka med Proprium.se
besök gärna deras hemsida.

2015-04-23
HVB Consulting önskar Älgeredskollektivet lycka till med sitt nya tillstånd

2015-02-12
intressant utredning släppt av regeringen
Ägarprövningsutredningen

2014-11-16
Tack till Överkalix Kommun för en trevligt utbildningsdag i dokumentation.

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Länkar

Vägen Till AB

Frizonsgruppen

Crewford Care AB

Socialstyrelsen

Sociala nätet

Socialvetenskap

Psykologiguiden

logo1.jpg