HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Om HVB consulting

HVB Consulting är ett kunskaps och utvecklings företag med inriktning på att öka kvalitet, säkerhet och trygghet för dem som arbetar med HVB verksamhet inom olika områden. HVB Consulting har flera olika samverkans partners för att kunna bli så heltäckande som möjligt för dig som vill utvecklas och växa inom din verksamhet.

Vi samverkar bl.a. med psykologer, psykiatriker, olika behandlingsverksamheter, utbildningsenheter och andra professioner inom verksamhetsområdet, allt för att kunna ge er så starkt stöd som möjligt.

Vår ambition är att med hög kvalitet och utifrån kundens önskemål leverera en tjänster till en anpassad ekonomisk nivå. Det är av största vikt för oss att ni blir nöjd och att ni uppnår det som vi har avtalat.

Magnus Ohlson driver och äger HVB Consulting                                                               /14e449e1.jpg

Magnus har lång erfarenhet av arbete inom den privata sektorn med behandlingsverksamhet av både barn och vuxna. Han har bl.a. jobbat med behandling av alkohol- och narkotikamissbruk, psykosocial problematik neuropsykiatriska funktionshinder skolproblematik, verksamhetsledning, som föreståndare med verksamhetschefs ansvar, utvecklat utredningsteam och modeller, har genomfört konsult uppdrag med utveckling och start av ny HVB verksamhet.

Magnus har tidigare bland annat varit verksamhetschef/föreståndare för ett skol och behandlingshem för barn mellan 10-18 år med blandad problematik. Verksamheten har 25 platser och ca ett 30 tal anställda.  Magnus har även arbetat som föreståndare på Barrebacken som är en enhet under Behandlingshemmet Källtorp AB. Magnus har även ingått verksamhetens utredningsteam som genomförde kompletta utredningar, neuropsykiatrisk, psykologisk, pedagogisk, och social utredning.

Magnus har en bred erfarenhet inom socialt arbete och utveckling av löpande HVB verksamhet.

Han är utbildad socionom med inriktning, ledarskap och organisation.

Referenser

Diö Behandlingshem 

Svea boende

Behandlingshemmet Vägen Till

Norrbehandlig AB

Stafsinge-HVB