Rådgivning

Rådgivning

HVB Consulting öppnar upp för rådgivning via epost. Den som har frågor om behandlingshem, socialtjänst, lagstiftning, olika metoder, diagnoser mm. är välkommen att skicka in sina fråga, så ska vi svara så bra som möjligt. Om vi inte direkt kan svara på din fråga så kan vi oftast visa dig vidare vart ni ska kunna få svar.

Ni kan använda kontakt formuläret på kontaktsidan

Välkomna med era frågor

Inledande rådgivning i mindre omfattning via e-post är kostnadsfritt.

Om det blir omfattande eller är det företag så kan det bli aktuellt med konsultation.

Önskas ett personligt möte för inledande rådgivning kan det ske kostnadsfritt vid träff i Vara.

Önskas rådgivning och konsultation på annan ort tillkommer konsultarvode och kostnad för resa.

Här kommer HVB Consulting publicera några av de frågor och svar som kommer in.

Fråga: Är behandlingshem skyldiga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga?

Socialstyrelsen svar finner ni på följande länk.http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/arbehandlingshemskydligaattdel

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Önskar du starta ett boende för ensamkommande flyktingbarn så behöver du även då ansöka om ett HVB tillstånd från IVO, (inspektionen för vård och omsorg) och uppfylla de krav som de ställer. Det som skiljer från ett "vanligt" HVB hem är själva inriktningen och att det är mer boende än behandling.

Hur formulerar man en ansökan om att starta HVB-Hem?

Med hjälp av IVO:s blankett kan man se hur en ansökan bör vara uppställd och utformad. Utforma ansökan tydligt och kortfattat i blanketten, om du önskar lämna mer ingående information så bifoga bilagor. Blanketten hittar man på IVO:s hemsida, 

Frågor och svar om att driva enskild verksamhet enligt SoL och LSS

Länken ovan går till socialstyrelsen hemsida

Vad krävs för att vara föreståndare på ett HVB-Hem?

Lagen säger:
SOSFS 2003:20

Person som förestår verksamheten Föreskrifter

1 § Den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende skall ha en adekvat högskoleutbildning. Denne skall också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet. Den som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion skall ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för att

 • –  arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet,

 • –  verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemöt- ande,

 • –  verksamheten organiseras så att skolplikten kan uppfyllas samt att en icke skolpliktig persons behov av och önskemål om utbildning kan beaktas,

 • –  den enskildes behov av hälso- och sjukvård och tandvård bevakas,

 • –  den hälso- och sjukvård och tandvård som den enskilde behöver görs tillgänglig,

 • –  personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras,

 • –  personalens behov av handledning tillgodoses,

 • –  personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds,

 • –  en god arbetsmiljö upprätthålls,

 • –  rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter,

 • –  hemmets behandlingsmetod eller -metoder följs upp och utvärderas,

 • –  verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas, och

 • –  verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forsknings- resultat och resultat från tillsynen.

Vid kontakt med IVO tolkar de det som att personen som förestår en HVB verksamhet ska ha minst 180 högskolepoäng inom adekvat område, samt utbildning i lagstiftning som styr verksamheten, företrädesvis socialrätt 15 högskolepoäng, minst tre års yrkesverksamhet inom samma eller närliggande område. Samt vitsordad personlig lämplighet, dvs två referenter som intygar lämpligheten.

 

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2019-08-22
Ny Hemsida på gång
mer info kommer inom kort

2018-11-14
Snart nytt år me nya utmaingar.
Nya tillståndslag och nya lagar träder i kraft vid nyår.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom processerna.

2018-05-28
Kvalitetsgranska er verksamhet genom extern kontroll.
Kontakta HVB Consulting så hjäper vi er med kvalitetskontrollen av er verksamhet, så ni kan känna er lugna när IVO kommer på besök.

2018-04-19

Tycker ni att RISK-analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven och fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.

2018-04-12
Ny krav gällande finnansiering av personlig assistans, och vinstbegränsningar, se länken till proppen. Klicka här

2018-04-12
Tuffare krav vid tillstånsansökan införs 1 jan 2019. Det kommer att taasut avgift för ansökan,  tillstånd för hemtjänst, mer omfattande vandelprövaning och kompetenskrav på alla i ansvarställning i bolaget. Läs mer i proppen, se länken. Klicka här

2018-04-09
Nyhetsidan är uppdaterad

2018-04-03
Nyhet
Nu kan ni få hjälp av oss extern kvalitetskontoll.  Kontakta oss så berättar vi mer.

2018-01-19
Förslag om ökade tillståndskarv. Klicka på länken för mer info

2017-09-01
Nu kan vi hjälpa er med utsluss och träningsboende. Har ni plats vid ert boende så har vi olika lösningar på boendemoduler till er hjälp. Vi kan hjälpa er med hela processen boende och tillstånd mm. Vill ni veta mer om planlösningar och priser, kontakta oss.

2017-06-12
HVB Consulting gratulerar Östagården till sitt nya tillstånd.
http://ostagarden.se/


2017-06-12
HVB Consulting har i dagsläget uppdrag och gott sammarbete med 
Rosenhills Tonnårshem, Indomi boende, behnadling och utredning och JeWe, neuropsykologi och utredningar mm.

Besök deras hemsidor
www.jewe.se
www.indomi.se
http://indomi.se/hvb-boende/rosenhill/


2017-01-02 
Under året kommer det att bli tillståndpliktigt att bedriva konsulentstödd familjehmsverksamhet.
Lagändringen föreslås träda i kraft under april 2017.


2016-08-24
Träningslägenhet, utslusslägenhet eller liknande klasssas som stödboend,
som kräver tillstånd för gruppen 16 till och med 20 år.
läs mer på IVO`s hemsida.

2015-10-19
Ny medarbetare Lindha Ohlson.
Beteendevetare med inriktning mot Hälso- och sjukvården, hemtjänst, LSS, analyser och probleminventeringar i verksamheter mm Hon nås på telefon 070-583 70 44

2015-09-12
HVB Consulting samverkar sedan en tid tillbaka med Proprium.se
besök gärna deras hemsida.

2015-04-23
HVB Consulting önskar Älgeredskollektivet lycka till med sitt nya tillstånd

2015-02-12
intressant utredning släppt av regeringen
Ägarprövningsutredningen

2014-11-16
Tack till Överkalix Kommun för en trevligt utbildningsdag i dokumentation.

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Länkar

Vägen Till AB

Frizonsgruppen

Crewford Care AB

Socialstyrelsen

Sociala nätet

Socialvetenskap

Psykologiguiden

logo1.jpg