Utbilningar

Anknytning: Banden som håller oss samman.

Utbildning i anknytningsteori mm
hämta infoblad nedan

infoblad-utbildning-anknytning.pdf

Utbildning genomförs på uppmaning, minst 6 deltagare. Föreläsare och utbildare beteendevetare Lindha Ohlson med specialinriktning anknytning och psykologi.
Pris per deltagare är 995kr plus moms. kostnader för resa och ev övernattning tillkommer.

Utbildningen bokas via HVB Consulting

Utbildning i Journalföring och Dokumentation

Klicka på länken ovan för att komma till presentationen av utbildningen

 

Utbildning: "Nästa Steg"


Metoden Nästa Steg ökar delaktighet, motiverar och skapar hopp i behandlingen. Nästa Steg visar tydligt vilka mål, strategier samt klientens beskrivning av dessa. Nästa Steg Bidrar till en tydlig dokumentation och uppföljning utifrån genomförandeplanen. 

HVB Consulting har utvecklat ett enkelt verktyg till att få klientens delaktighet i vården och det att på ett enkelt sätt blir tydligt i dokumentationen. Verktyget bygger på att man har ett kort samtal med klienten på ca en timme var tredje vecka.

Instrumentet har in ansats i BBIC och genomförandeplanen samt kan  på ett konstruktivt sätt kopplas till resultatet från ADAD intervjun. Instrumentet bygger på att man återkopplar till målen med behandlingen och tillsammans med klienten
görs dessa begripliga och hanterbara så att de blir aktuella i vardagen till förändring. Instrumentet bygger på tre enkla frågeställningar

1 Hur vill klienten att det ska bli/vara

2 På vilket sätt upplever klienten att denne ska komma dit.

3 På vilket sätt vill klienten ha vår hjälp, eller hur kan vi
hjälpa till

Instrumentet har presenterats för socialstyrelsen och de har gett instrumentet positiv kritik.

Instrumentet är konstruktivt och tydligt och är mycket användbart vid behandlingsplanering och vid uppföljning av behandlingen med socialtjänsten.

Instrumentet kan anpassas till de flesta målgrupper och fungerar på både vuxna och barn. Instrumentet har som mål att sätta igång processer hos klienten i syfte till att vara delaktig till den egna behandlingen/förändringen

HVB Consulting tillhandahåller instrumentet och utbildning i hur det används.

Kontakta oss för mer information eller boka en utbildning.

Läs mer om Nästa Steg

____________________________________________________________________________________________________

HVB Consulting i samverkar med godkänd utbildare tillhandahåller vi utbildning i intervjuinstrumentet ADAD. Läs mer under fliken ADAD.

____________________________________________________________________________________________________

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg