Utbilningar

Anknytning: Banden som håller oss samman.

Utbildning i anknytningsteori mm
hämta infoblad nedan

infoblad-utbildning-anknytning.pdf

Utbildning genomförs på uppmaning, minst 6 deltagare. Föreläsare och utbildare beteendevetare Lindha Ohlson med specialinriktning anknytning och psykologi.
Pris per deltagare är 995kr plus moms. kostnader för resa och ev övernattning tillkommer.

Utbildningen bokas via HVB Consulting

Utbildning i Journalföring och Dokumentation

Klicka på länken ovan för att komma till presentationen av utbildningen

 

Utbildning: "Nästa Steg"


Metoden Nästa Steg ökar delaktighet, motiverar och skapar hopp i behandlingen. Nästa Steg visar tydligt vilka mål, strategier samt klientens beskrivning av dessa. Nästa Steg Bidrar till en tydlig dokumentation och uppföljning utifrån genomförandeplanen. 

HVB Consulting har utvecklat ett enkelt verktyg till att få klientens delaktighet i vården och det att på ett enkelt sätt blir tydligt i dokumentationen. Verktyget bygger på att man har ett kort samtal med klienten på ca en timme var tredje vecka.

Instrumentet har in ansats i BBIC och genomförandeplanen samt kan  på ett konstruktivt sätt kopplas till resultatet från ADAD intervjun. Instrumentet bygger på att man återkopplar till målen med behandlingen och tillsammans med klienten
görs dessa begripliga och hanterbara så att de blir aktuella i vardagen till förändring. Instrumentet bygger på tre enkla frågeställningar

1 Hur vill klienten att det ska bli/vara

2 På vilket sätt upplever klienten att denne ska komma dit.

3 På vilket sätt vill klienten ha vår hjälp, eller hur kan vi
hjälpa till

Instrumentet har presenterats för socialstyrelsen och de har gett instrumentet positiv kritik.

Instrumentet är konstruktivt och tydligt och är mycket användbart vid behandlingsplanering och vid uppföljning av behandlingen med socialtjänsten.

Instrumentet kan anpassas till de flesta målgrupper och fungerar på både vuxna och barn. Instrumentet har som mål att sätta igång processer hos klienten i syfte till att vara delaktig till den egna behandlingen/förändringen

HVB Consulting tillhandahåller instrumentet och utbildning i hur det används.

Kontakta oss för mer information eller boka en utbildning.

Läs mer om Nästa Steg

____________________________________________________________________________________________________

HVB Consulting i samverkar med godkänd utbildare tillhandahåller vi utbildning i intervjuinstrumentet ADAD. Läs mer under fliken ADAD.

____________________________________________________________________________________________________

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2020-06-02
Vi kan hjälpa er med upphandlingar 
Just ny finns det flera upphandlingar inom socialt arbete ute för anbud.

 

2019-10-22
I väntan på en ny uppdaterad hemsida kommer befintlig sida att redigeras och gammalt material kommer tas bort, och lite nyttt kommer att komma in

 

2019-08-22
Ny Hemsida på gång
mer info kommer inom kort

2018-11-14
Snart nytt år me nya utmaingar.
Nya tillståndslag och nya lagar träder i kraft vid nyår.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom processerna.

2018-05-28
Kvalitetsgranska er verksamhet genom extern kontroll.
Kontakta HVB Consulting så hjäper vi er med kvalitetskontrollen av er verksamhet, så ni kan känna er lugna när IVO kommer på besök.

2018-04-19

Tycker ni att RISK-analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven och fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.

2018-04-12
Ny krav gällande finnansiering av personlig assistans, och vinstbegränsningar, se länken till proppen. Klicka här

2018-04-12
Tuffare krav vid tillstånsansökan införs 1 jan 2019. Det kommer att taasut avgift för ansökan,  tillstånd för hemtjänst, mer omfattande vandelprövaning och kompetenskrav på alla i ansvarställning i bolaget. Läs mer i proppen, se länken. Klicka här

2018-04-09
Nyhetsidan är uppdaterad

2018-04-03
Nyhet
Nu kan ni få hjälp av oss extern kvalitetskontoll.  Kontakta oss så berättar vi mer.

2018-01-19
Förslag om ökade tillståndskarv. Klicka på länken för mer info

2017-09-01
Nu kan vi hjälpa er med utsluss och träningsboende. Har ni plats vid ert boende så har vi olika lösningar på boendemoduler till er hjälp. Vi kan hjälpa er med hela processen boende och tillstånd mm. Vill ni veta mer om planlösningar och priser, kontakta oss.

2017-06-12
HVB Consulting gratulerar Östagården till sitt nya tillstånd.
http://ostagarden.se/


2017-06-12
HVB Consulting har i dagsläget uppdrag och gott sammarbete med 
Rosenhills Tonnårshem, Indomi boende, behnadling och utredning och JeWe, neuropsykologi och utredningar mm.

Besök deras hemsidor
www.jewe.se
www.indomi.se
http://indomi.se/hvb-boende/rosenhill/


2017-01-02 
Under året kommer det att bli tillståndpliktigt att bedriva konsulentstödd familjehmsverksamhet.
Lagändringen föreslås träda i kraft under april 2017.


2016-08-24
Träningslägenhet, utslusslägenhet eller liknande klasssas som stödboend,
som kräver tillstånd för gruppen 16 till och med 20 år.
läs mer på IVO`s hemsida.

2015-10-19
Ny medarbetare Lindha Ohlson.
Beteendevetare med inriktning mot Hälso- och sjukvården, hemtjänst, LSS, analyser och probleminventeringar i verksamheter mm Hon nås på telefon 070-583 70 44

2015-09-12
HVB Consulting samverkar sedan en tid tillbaka med Proprium.se
besök gärna deras hemsida.

2015-04-23
HVB Consulting önskar Älgeredskollektivet lycka till med sitt nya tillstånd

2015-02-12
intressant utredning släppt av regeringen
Ägarprövningsutredningen

2014-11-16
Tack till Överkalix Kommun för en trevligt utbildningsdag i dokumentation.

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Länkar

Vägen Till AB

Frizonsgruppen

Crewford Care AB

Socialstyrelsen

Sociala nätet

Socialvetenskap

Psykologiguiden

logo1.jpg