Dokumentation

Utbildning i Journalföring

HVB Consulting erbjuder sig att skräddarsy en utbildning i journalföring anpassad för just er personal och verksamhet.

I utbildningen ingår bl.a. Lagstiftning. Journalens uppbyggnad och syfte, praktiskt tillvägagångssätt, hur man tillämpar informationen och vem som den är till för. Utbildningen syftar till att höja kompetensen och att verksamheten ska kunna möte kraven från socialstyrelsen gällande löpande dokumentation.

I utbildningen övas på hur man skriver och uttrycker sig för att det ska bli tydligt och objektivt. Det tas bl.a. upp exempel på hur man kan beskriva olika händelse och situationer i behandlingsarbetet och utvecklingen av klienten.

Ni får tips om hur man arbetar med genomförandeplan och behandlingsplan så att det blir ett praktiskt användbart verktyg i vardagen.

In utbildningen finns även möjlighet till att öva att skriva i ett journalsystem.

Vill ni veta mer, har frågor eller genomföra en utbildning så tveka inte ta kontakt med HVB Consulting.

 

Rätt Spår

Rätt Spår är ett enkelt och användbart dokumentationssystem, HVB Consulting har en god och positiv erfarenhet av Rätt Spår

Läs mer på Rätt Spår

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg