HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Dokumentation

Utbildning i Journalföring

HVB Consulting erbjuder sig att skräddarsy en utbildning i journalföring anpassad för just er personal och verksamhet.

I utbildningen ingår bl.a. Lagstiftning. Journalens uppbyggnad och syfte, praktiskt tillvägagångssätt, hur man tillämpar informationen och vem som den är till för. Utbildningen syftar till att höja kompetensen och att verksamheten ska kunna möte kraven från socialstyrelsen gällande löpande dokumentation.

I utbildningen övas på hur man skriver och uttrycker sig för att det ska bli tydligt och objektivt. Det tas bl.a. upp exempel på hur man kan beskriva olika händelse och situationer i behandlingsarbetet och utvecklingen av klienten.

Ni får tips om hur man arbetar med genomförandeplan och behandlingsplan så att det blir ett praktiskt användbart verktyg i vardagen.

In utbildningen finns även möjlighet till att öva att skriva i ett journalsystem.

Vill ni veta mer, har frågor eller genomföra en utbildning så tveka inte ta kontakt med HVB Consulting.

 

Rätt Spår

Rätt Spår är ett enkelt och användbart dokumentationssystem, HVB Consulting har en god och positiv erfarenhet av Rätt Spår

Läs mer på Rätt Spår