Nästa Steg

Nästa Steg

Metoden Nästa Steg ökar delaktighet, motiverar och skapar hopp i behandlingen. Nästa Steg visar tydligt vilka mål, strategier samt klientens beskrivning av dessa. Nästa Steg Bidrar till en tydlig dokumentation och uppföljning utifrån genomförandeplanen. 

Vad innehåller Nästa Steg?

 

Ett verktyg i samverkan med klienten till ett aktivt engagemang och ökad delaktighet i en lösningsfokuserad behandling.

 

Vad är  Nästa Steg?

 

Klientfokuserad samtalsmodell.

Motivationsstöd till måluppfyllelse. 

Registrerar mätbara förändring.

Dokumentationsstöd i utvärdering och uppföljning.

Utvärderingsverktyg, hur har det gått.

 

Nästa Steg ger full uppmärksamhet på klienten

Aktivt behandlingsarbete tillsammans med klienten

Klienten är aktiv och påverkar

Tydliga mål och delmål

Klienten ger uttryck för hur denne upplever det i behandlingen.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Klientfokus

 

Modellen utgår från klientens eget sätt att se på problem, behov, lösningar, mål och möjligheter-

Klienten utrycker själv vart den befinner sig, vart den är på väg och hur vägen dit ska se ut.

Klienten styr takten I samtalen och utvecklingen.

Klienten kommer med förslag till lösningar.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Motivationsstöd

 

Fokus på förändring, Små positiva delmål

Tydligt vart målet är, Aktivt deltagande i att formulera målen

Bygger relation

Samtalet förklarar så att målen blir begripliga

Det är mätbart.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Måluppfyllelse

 

Det blir tydligt för klienten vad som ska uppnås för att vården ska upphöra eller gå över i nästa steg.

Tillsammans skapas uppnåeliga mål utifrån genomförandeplanen.

Konstruktiva samtal om hur ni tillsammans ska nå de uppsatta målen.

Tydliga aktiviteter som leder till uppfyllda mål.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Mätbara förändringar

 

Det blir tydligt för klienten och behandlaren vad skillnaderna ligger från tidigare mål till nya mål.

Det går att använda ADAD skala för att mäta upplevelsen av behandlingen.

Tydligt vad som är uppnådda mål och vilka som behöver jobbas vidare på.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Dokumentationsstöd

Det blir tydligt i dokumentationen vart utvecklingen är i förhållande till genomförandeplanen.

Det är klientens framsteg och väg till målen som dokumenteras och inte behandlarens tyckande eller bedömning.

Det genereras underlag till behandlingskonferenserna.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Utvärderingsverktyg

Tillsammans med klienten genomförs en målutvärdering

1 Har ej nått målet, 2 Är på väg att nå målet,  3 Har uppfyllt målet, 4 Har mycket väl uppfyllt målet.

Klienten bedömer med hjälp ADAD skalan vilket hjälp behov som behövs.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Utgångspunkter

 

Nästa Steg har sin utgångspunkt i BBiC och ADAD intervjun.

BBiC innefattar behovsområdena samt målen för uppdraget via genomförandeplanen, alltså placerarens syn på hjälp behovet.

ADAD innefattar livsområdena från intervjun och ger klientens syn på sina problem och hjälpbehov.

 

Det bästa av allt det tar lite tid i förhållande till resultatet

Samtal med klienten var 3-6 vecka ca 1-1,5 timma 

Dokumentation ca 2 timmar på 4 veckor.

Kort uppföljning varje vecka om det arbetas mot målen ca 30 min.

Genererar snabbt och lätt underlag till månadsrapporter.

Vill ni veta mer eller boka en utbildning i "Behandlingsverktyget Nästa Steg"

Kontakta Magnus på HVB Consulting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2020-06-02
Vi kan hjälpa er med upphandlingar 
Just ny finns det flera upphandlingar inom socialt arbete ute för anbud.

 

2019-10-22
I väntan på en ny uppdaterad hemsida kommer befintlig sida att redigeras och gammalt material kommer tas bort, och lite nyttt kommer att komma in

 

2019-08-22
Ny Hemsida på gång
mer info kommer inom kort

2018-11-14
Snart nytt år me nya utmaingar.
Nya tillståndslag och nya lagar träder i kraft vid nyår.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom processerna.

2018-05-28
Kvalitetsgranska er verksamhet genom extern kontroll.
Kontakta HVB Consulting så hjäper vi er med kvalitetskontrollen av er verksamhet, så ni kan känna er lugna när IVO kommer på besök.

2018-04-19

Tycker ni att RISK-analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven och fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.

2018-04-12
Ny krav gällande finnansiering av personlig assistans, och vinstbegränsningar, se länken till proppen. Klicka här

2018-04-12
Tuffare krav vid tillstånsansökan införs 1 jan 2019. Det kommer att taasut avgift för ansökan,  tillstånd för hemtjänst, mer omfattande vandelprövaning och kompetenskrav på alla i ansvarställning i bolaget. Läs mer i proppen, se länken. Klicka här

2018-04-09
Nyhetsidan är uppdaterad

2018-04-03
Nyhet
Nu kan ni få hjälp av oss extern kvalitetskontoll.  Kontakta oss så berättar vi mer.

2018-01-19
Förslag om ökade tillståndskarv. Klicka på länken för mer info

2017-09-01
Nu kan vi hjälpa er med utsluss och träningsboende. Har ni plats vid ert boende så har vi olika lösningar på boendemoduler till er hjälp. Vi kan hjälpa er med hela processen boende och tillstånd mm. Vill ni veta mer om planlösningar och priser, kontakta oss.

2017-06-12
HVB Consulting gratulerar Östagården till sitt nya tillstånd.
http://ostagarden.se/


2017-06-12
HVB Consulting har i dagsläget uppdrag och gott sammarbete med 
Rosenhills Tonnårshem, Indomi boende, behnadling och utredning och JeWe, neuropsykologi och utredningar mm.

Besök deras hemsidor
www.jewe.se
www.indomi.se
http://indomi.se/hvb-boende/rosenhill/


2017-01-02 
Under året kommer det att bli tillståndpliktigt att bedriva konsulentstödd familjehmsverksamhet.
Lagändringen föreslås träda i kraft under april 2017.


2016-08-24
Träningslägenhet, utslusslägenhet eller liknande klasssas som stödboend,
som kräver tillstånd för gruppen 16 till och med 20 år.
läs mer på IVO`s hemsida.

2015-10-19
Ny medarbetare Lindha Ohlson.
Beteendevetare med inriktning mot Hälso- och sjukvården, hemtjänst, LSS, analyser och probleminventeringar i verksamheter mm Hon nås på telefon 070-583 70 44

2015-09-12
HVB Consulting samverkar sedan en tid tillbaka med Proprium.se
besök gärna deras hemsida.

2015-04-23
HVB Consulting önskar Älgeredskollektivet lycka till med sitt nya tillstånd

2015-02-12
intressant utredning släppt av regeringen
Ägarprövningsutredningen

2014-11-16
Tack till Överkalix Kommun för en trevligt utbildningsdag i dokumentation.

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Länkar

Vägen Till AB

Frizonsgruppen

Crewford Care AB

Socialstyrelsen

Sociala nätet

Socialvetenskap

Psykologiguiden

logo1.jpg