HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Nystart

Utifrån era behov av stöd och hjälp eller bara goda råd på vägen kommer vi överens om hur vårt samarbete ska se ut.

Förberedelser

Vi hjälper er med det förberedande arbete innan ansökan skickas till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Vi har rutiner och mallar för att ansökan ska bli komplett. Ni kan helt enkelt beskriva verksamheten för oss så genomför vi hela processen så att ni betydligt förkortar ansökningstiden och kan starta upp verksamheten så snart som möjligt.

Under Processen

Vid behov av komplettering av material till Socialstyrelsen hjälper vi er med att arbeta fram material och dokument som behövs för att ansökan ska bli godkänd.

Godkänd verksamhet

Vi handleder och tillsammans med er fortsätter att utveckla verksamheten så att ni kan börja jobba med det ni är bra på. Vi kan även under längre eller kortare tid avlasta er med administrativa uppgifter och senare återföra dessa in i verksamheten så att ni får full kontroll och sparar pengar.

Vi hjälper er även med att ta fram en rutinhandbok för verksamheten som är till hjälp i arbetet samt är godkänd av tillsynsmyndigheten.

Vi kan även samordna utbildning för dig och din personal efter era behov.

Här hittar ni nyttiga dokument inför en start av ert HVB Hem

Ansökan om tillstånd Länk till IVO

SOSFS 2003:20

Paket

Tilstånd Ensamkommand Flyktingbarn 
Avseend tjänsten ansökan stöd och handledning avseende tillstånd för boende ensamkommande flyktingbarn omfattas av.

  1. Anspasssade ansökningshandlingar
  2. Anpassade rutinbeskrivningar och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9
  3. Skrifliga instruktioner
  4. Handledning, råd och stöd i processen fram till godkänt tillstånd.
  5. Information om vad det innebär att söka tillstånd.
  6. Information om övriga krav.

Pris: begär offert 

Du kan begära offert via mail:  ,
Vi önskar då följande uppgifter
Namn på kontakperson
Adress 
Telefon
Mail adress
Företagsnamn (om det finns)
Person eller organisationsnummer

Välkomna med era frågor till HVB Consulting