Nystart

Utifrån era behov av stöd och hjälp eller bara goda råd på vägen kommer vi överens om hur vårt samarbete ska se ut.

Förberedelser

Vi hjälper er med det förberedande arbete innan ansökan skickas till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Vi har rutiner och mallar för att ansökan ska bli komplett. Ni kan helt enkelt beskriva verksamheten för oss så genomför vi hela processen så att ni betydligt förkortar ansökningstiden och kan starta upp verksamheten så snart som möjligt.

Under Processen

Vid behov av komplettering av material till Socialstyrelsen hjälper vi er med att arbeta fram material och dokument som behövs för att ansökan ska bli godkänd.

Godkänd verksamhet

Vi handleder och tillsammans med er fortsätter att utveckla verksamheten så att ni kan börja jobba med det ni är bra på. Vi kan även under längre eller kortare tid avlasta er med administrativa uppgifter och senare återföra dessa in i verksamheten så att ni får full kontroll och sparar pengar.

Vi hjälper er även med att ta fram en rutinhandbok för verksamheten som är till hjälp i arbetet samt är godkänd av tillsynsmyndigheten.

Vi kan även samordna utbildning för dig och din personal efter era behov.

 

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg