HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Verksamhetsstöd

Löpande verksamhetsstöd

HVB Consulting har möjligheten att erbjuda er ett löpande verksamhetsstöd i form av coaching och handledning till dig som driver HVB Verksamhet.

I paketet ingår:

Handledning via telefon.

Hjälp med underlag och dokumentation.

Hjälp med upphandling och ramavtal.

Utformning av avtal mm.

Utveckling av vård- och behandlingsmetoder.

Rekrytering och validering av personal.

Organisationsförändring och organisationsutveckling.

Övrigt stöd enligt överenskommelse.

Handledning av föreståndare mm.

Övrigt stöd enligt överenskommelse.

Verksamhetsstödet utarbetas individuellt utifrån ert specifika behov.
Tillgänglighet via mail dygnet runt., med responsgaranti inom en timma
Telefonstöd dagtid, eller efter överenskommelse.

Verksamhetsstödet abonneras månadsvis. I baspaktet ingår 7 timmars stöd via telefon och mail.  Pris 3 719 kr/månad inkl. moms.

Kontakta oss så berättar vi mer.
magnus@hvbconsulting.se
070-583 70 42