Verksamhetsstöd

Löpande verksamhetsstöd

HVB Consulting har möjligheten att erbjuda er ett löpande verksamhetsstöd i form av coaching och handledning till dig som driver HVB Verksamhet.

I paketet ingår:

Handledning via telefon.

Hjälp med underlag och dokumentation.

Hjälp med upphandling och ramavtal.

Utformning av avtal mm.

Utveckling av vård- och behandlingsmetoder.

Rekrytering och validering av personal.

Organisationsförändring och organisationsutveckling.

Övrigt stöd enligt överenskommelse.

Handledning av föreståndare mm.

Övrigt stöd enligt överenskommelse.

Verksamhetsstödet utarbetas individuellt utifrån ert specifika behov.
Tillgänglighet via mail dygnet runt., med responsgaranti inom en timma
Telefonstöd dagtid, eller efter överenskommelse.

Verksamhetsstödet abonneras månadsvis. I baspaktet ingår 7 timmars stöd via telefon och mail.  Pris 3 719 kr/månad inkl. moms.

Kontakta oss så berättar vi mer.
magnus@hvbconsulting.se
070-583 70 42

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg