ADAD

ADAD betyder Adolescent Drug Abuse Diagnosis och har utvecklats av två forskare i USA, Alfred Friedman och Arlene Terras (tidigare Utada). Utifrån originalet har SiS FoU-enhet utvecklat ett instrument för svenska förhållanden med utgångspunkt från den amerikanska ADAD.

ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av ungdomars problematik och syftar till att utveckla och förbättra ungdomsvården. ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation samt tala om vad de vill ha hjälp med.

Intervjun omfattar förutom bakgrundsuppgifter nio levnadsområden, fysisk hälsa, skola, arbete/sysselsättning, fritid/vänner, 
relation till familjemedlemmar, psykisk hälsa, brottslighet, narkotika- och alkoholvanor. Formuläret består av ca 250 frågor

För att använda ADAD krävs utbildning. 

Utbildningen genomförs under två plus en utbildningsdag De två första dagarna är rena utbildningsdagar och den tredje är repetitions och examen dag. Max 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kontakta HVB Consulting så samordnar vi en utbildning efter era möjligheter.

Mer information hittar ni på följande länk ADAD Nätverket

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2024-02-27
Nu hittar du mer info om tillstånd för skyddat boende på Socialstyrelsens hemsida

Klicka här

 

2023-11-01
Nu är det klart
Tillstånd för skyddade boende från 1 april 2024
läs mer

2023-04-03
Tillståndplikt Skyddat boende
Det förväntas bli tillståndplikt på skyddat boende, som kommer att gälla från juli i år
Mer info här:  Tillståndsplikt Skyddatboende

2023-04-03
Det är brist på kvalitiva verksaheter som kan hjälpa flickor !
Flickor är oftast mer utsatt och har en svår problematik, vilket gör att det föreligger ett starkt behov av kvalitativa insater. Det saknas platser för dessa flickor, är du en av dem som vill hjälpa dessa? 

2023-04-03
Ny tjänst
Kvalitetsäkrade familjehemsutredningar av oberoende utredare.
Mer info kommer inom kort.


Länkar

logo1.jpg