HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

ADAD

ADAD betyder Adolescent Drug Abuse Diagnosis och har utvecklats av två forskare i USA, Alfred Friedman och Arlene Terras (tidigare Utada). Utifrån originalet har SiS FoU-enhet utvecklat ett instrument för svenska förhållanden med utgångspunkt från den amerikanska ADAD.

ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av ungdomars problematik och syftar till att utveckla och förbättra ungdomsvården. ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation samt tala om vad de vill ha hjälp med.

Intervjun omfattar förutom bakgrundsuppgifter nio levnadsområden, fysisk hälsa, skola, arbete/sysselsättning, fritid/vänner, 
relation till familjemedlemmar, psykisk hälsa, brottslighet, narkotika- och alkoholvanor. Formuläret består av ca 250 frågor

För att använda ADAD krävs utbildning. 

Utbildningen genomförs under två plus en utbildningsdag De två första dagarna är rena utbildningsdagar och den tredje är repetitions och examen dag. Max 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kontakta HVB Consulting så samordnar vi en utbildning efter era möjligheter.

Mer information hittar ni på följande länk ADAD Nätverket