HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Nyheter

Nyhet


2018-04-19
Tycker ni att RISK analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven men fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.


2018-04-09
Nu frächar vui upp vår nyhetsida med nya aktuella nyheter inom branchen. Första nyheten ut är att IVO skickar ut ett infoblad om ökade krav på dem som söker tillstånd.

Se länken nedan.

brev-till-tillstandssokande_april-2018.pdf