HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom HVB verksamhet

Lagar mm.

Här kommer du hitta lagar och länkar till lagstiftning.

Lagstiftning ensamkommande barn mm

HSLF-FS 2016:55 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende

HSLF-FS 2016:56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende

SOSFS  2011:9
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

SOSFS  2011:5
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah bindande

Socialtjänstlagen (SoL)