HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom HVB verksamhet

Lagar mm.

Här kommer du hitta lagar och länkar till lagstiftning.

Lagstiftning ensamkommande barn mm

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård
eller boende

SOSFS  2011:9
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

SOSFS  2011:5
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah bindande

Socialtjänstlagen (SoL)